مقالات تخصصی فارکس

چرا نمی توانيم در بازار فارکس معامله کنيم؟

چرا نمی توانيم در بازار فارکس معامله کنيم؟

چرا نمی توانيم در بازار فارکس معامله کنيم؟

بدون تردید یکی از عمده ترین معضلات تمامی کسانيکه پس از آموزش،

قصد ورود به بازار واقعی را دارند،

ناتوانی در ورود به بازار بوده و این مطلب از مناظر مختلف قابل مداقه و بررسی است.

اولين چيزی که مانع از ورود این افراد به بازار می شود، بحث روانی قضيه بوده و

ترس از ضرر که جزء لاینفک این بازار و

هر کار تجاری دیگر است، ولی گذشته از این بحث،

در واقع عدم اطمينان از آموزش های لازم،

کامل و کافی و توجه به تئوری های محض ارائه شده در کلاس ها که نوآموز نتوانسته توانائي های تئوریک خود را به

فعل درآورد از موانع دیگر سر راه می باشد.

برای از بين بردن این مقوله بایستی و حتماٌ افراد آموزش دیده در کنار و

تحت نظر افراد مجربی قرار گيرند که

تجربه حضور چند ساله در بازار واقعی را داشته باشند،

تا افراد مبتدی نحوه کار در بازار و نحوه بکارگيری تئوری های تکنيکال و فاندامنتال را در کنار افراد مجرب به فعل درآورده و

بتوانند با مدیریت صحيح سرمایه خود از معامله گران موفق بازار باشند و زمانيکه تجربه لازم در این زمينه را یافتند،

می توانند بطور مستقل در بازار واقعی فعاليت نمایند. البته ناگفته نماند،

یافتن افراد مجرب مورد نظر نيز در کشوری مثل ایران که سابقه چندانی در بازارهای بين المللی سرمایه از جمله فارکس را ندارند،

خود از معضلات عمده بوده و اگر هم یافت شوند معلوم نيست حاضر باشند وقت خود را صرف آموزش افراد تازه کار نموده و

از آن مهمتر اینکه نحوه ورود به بازار را به طور عملی و با یک برنامه حساب شده به این اشخاص آموزش دهند،

چرا که این خود نيز کاری نسبتاٌ وقت گير و شاقی است. فارکس تایم

و اما مطلب مهم دیگر که اهميت آن به مراتب بيشتر از مقوله فوق الذکر است،

عدم مهارت مدیریتی در افراد است که به دليل عدم آشنایی با مباحث مدیریت،

اعم از مدیریت سرمایه و … معمولاٌ در بازار موفق نيستند و لذا

ترس از عدم موفقيت مانع از ورود اینگونه اشخاص به بازار است. فارکس ریبیت

البته در کلاس های آموزشی معمولا مبحثی تحت عنوان مدیریت نيز آموزش داده مي شود،

ولی آن نيز سرمایه تئوری محض بوده و

در عمل رعایت بسياری از مطالب گفته شده در این کلاس ها خود مانع فعاليت روان در بازار واقعی می گردد.

آنچه بعقيده نگارنده،

معضل عمده در این بخش است، عدم شناخت ” آفات تصميم گيری ” است،

که معمولاٌ در هيچ کلاسی آموزش داده نمی شود و آن از عوامل اصلی مدیریت صحيح بوده و

یک مدیر بایستی تمامی مساعی خود را بکار بندد تا

تصميم خود را از این آفات مصون نگهدارد، چرا که بدون شناخت و توجه به این آفات نمی توان کاری را به سامان رساند.

 

چرا نمی توانيم در بازار فارکس معامله کنيم؟

 

همانطور که می دانيم ” مدیریت ” در یک تعریف بسيار ساده عبارتست از تصميم گيری صحيح و بموقع براساس برنامه کارشناسی و

تدوین شده و اجرای آن تصميم طبق برنامه و عدم موفقيت یک مدیر در آفت هایی است که به تصميم او وارد می شود و

این آفت ها در یک تقسيم بندی ساده عبارتند از :

1 تأخير: اولين آفت تصميم، تأخير در اتخاذ آنست. اگر یک مدیر تمامی آنچه را که مربوط به بررسی، کارشناسی و … باشد،

بکار گيرد و راه ها و راهکارها را شناسائی و برنامه های لازم را تدوین کند ولی نتواند برای اجرای آن به موقع تصميم گيری نماید و

در اتخاذ تصميم ” تأخير ” کند، احتمالا این تصميم با شکست مواجه خواهد شد، چرا که زمان هميشه برای انجام کارها مناسب نيست و

ممکن است زمان مناسب را از دست داده باشيم. حال اگر چه این تصميم جامع، صحيح و کارشناسانه باشد، یقيناٌ بعلت فوت وقت،

کارائی خود را از دست داده است. در این خصوص و قياس این آفت در بازار فارکس باید گفت که این بازار دائم در حال ”تغيير” است و

اگر یک معامله گر نتواند سریع و بموقع تصميم ورود به بازار را بگيرد و برای این کار برنامه های خود را تدوین نماید،

یقيناٌ بازار تغيير وضعيت داده و

برنامه مورد نظر کارائی لازم را نخواهد داشت، چرا که وضعيت بطور کلی عوض شده و برنامه برای وضعيت قبل بوده است .

2 تعجيل: برخی اوقات برخلاف تأخير در تصميم گيری، دچار ” تعجيل ” شده و

بصرف مشاهده یک وضعيت ( که می تواند حاصل یک شایعه نيز باشد )،

بدون دقت و کارشناسائی لازم و تدوین برنامه های دقيق، با عجله و

شتابان وارد بازار شده و این بار از آفت تعجيل ضربه می خوریم که

زیان این وضعيت نيز اگر بيشتر از آفت قبلی نباشد، بدون شک کمتر از آن هم نيست .

3 تردید: دیگر آفت مهم در تصميم می باشد که معمولاٌ انجام تصميم را با مشکل مواجه می سازد.

علت عمده بوجود آمدن تردید در تصميم یک معامله گر می تواند یکی از معضلات زیر باشد:

الف – عدم اطمينان به توانائي های خود در اتخاذ تصميم.

که راه اصلاح این وضعيت افزایش توان به حدی است که

یک مدیر ( معامله گر ) به توان خود در این زمينه ایمان داشته باشد.

ب – عدم اطمينان به بررسی دقيق و همه جانبه مطلب مورد بررسی ( در اینجا بازار ) و تصميم.

ج – داشتن وسواس که از معضلات تصميم و

از اوصاف منفی یک مدیر ( معامله گر ) می باشد که بایستی آن را در خود از بين ببرد و

در غير اینصورت امکان موفقيت این مدیر وجود نخواهد داشت.

4 تغيير: یعنی آفت نهایی تصميم، یعنی اینکه ما موقعيتی را شناسائی می کنيم، به بررسی آن می پردازیم،

کارشناسی می کنيم و … تا تصميم می گيریم.

حتی اگر بموقع هم باشد، به سبب ”تردید ” (آفت سوم ) در آخرین لحظات عمل به تصميم اتخاذ شده،

مبادرت به ”تغيير ” آن می کنيم و

غير از آنچه که در تصميم خود داشته ایم، در عمل بکار می گيریم.

و این نيز از عوامل شکست محسوب شده و

تجربه تلخی ایجاد خواهد کرد که ورود به بازار را برای آینده با مشکل مواجه خواهد ساخت . فیب فارکس

 

چرا نمی توانيم در بازار فارکس معامله کنيم؟

در یک جمع بندی کلی برای از بين بردن ترس ورود به بازار فارکس ( یا هر نوع تجارت دیگر ) می توان به شرح زیر اشاره داشت:

1- آموزش لازم، کافی و صحيح تئوری های تکنيکال و فاندامنتال.

متاسفانه در بسياری از کلاس های دایر شده در ایران آموزش های کافی نبوده و

با تأسف بيشتر برخی مواقع مطالب به غلط هم تدریس می شود و

محل مناسب کاربرد مطالب آموزش داده شده به

دانشجویان گفته نمی شود و

چه بسا آموزش دهنده ها خود نيز مطالب را بطور صحيح و اصولی نمی دانند و مبتدی هستند.

پس انتخاب محل آموزشي مناسب با اساتيد مجرب و

کارکرده در بازار واقعی از مسائل مهم و اوليه آموزش صحيح و کامل است .

 

2- کار برروی حساب مجازی  کردن (Demo) در حين آموزش و کاربردی کردن تئوری ها زیر نظر اساتيد فن و

معامله گران واقعی و حرفه ای بازار.

 

3- ورود به بازار واقعی (Real) در کنار و تحت نظر اساتيد مجرب با بيش از 5 سال سابقه کار در بازارهای واقعی فارکس و

توجه دقيق به نحوه تدوین برنامه معاملات، تصميم گيری و زمان ورود به بازار واقعی.

 

4- تصميم گيری صحيح و بموقع و دقت لازم بر اینکه تصميم خود را  طبق آنچه گفته شد دچار ” آفت زدگی ” نکنيم.

و در نهایت می توان گفت:

در این صورت است که می توانيم با خيالی آسوده، ترس را از خود دور نموده و به راحتی و

روان مبادرت به معامله در بازار فارکس نمائيم.

 

غافل بود و ” Equity Management ” در این ميان نباید از مدیریت سرمایه هميشه باید بخاطر داشت که فارکس یک تجارت است و

موفقيت در این تجارت داشتن یک برنامه تجاری دقيق، حساب شده با

یک مدیریت کارا را نياز دارد چرا که فارکس تجارتی است که

از پيچيدگي هایی بمراتب بيشتر از سایر امور تجاری برخوردار بوده و هست و

لذا بایستی آماده، پرتلاش و پرتوان با این قضيه روبرو شده و

مغفول برخي شعارهاي فريبنده نگرديد.